Deuterium lijkt een ontbrekende schakel in de gezondheidspuzzel. In westerse populaties is de deuterium-belasting zodanig hoog dat dit een belangrijk aandachtspunt dient te worden voor anti-verouderings- en gezondheidzorgstrategieën.

Deuterium (D of 2H) is een eenvoudig element dat bestaat uit een proton, een neutron en een elektron. Het is een moleculaire variant (isotoop) van waterstof, maar met twee keer zoveel massa. De effecten van de extra massa van deuterium in chemische reacties zijn anders dan die van waterstof, ook in het lichaam, waar het deuteriumgehalte uiteenlopende metabole consequenties heeft. De meest eenvoudige manier om het deuteriumgehalte van je lichaam te beïnvloeden is door de deuteriumconcentratie van drinkwater te verlagen, door middel van deuteriumarm water.

Anti-veroudering en meer

Deuterium-depletie is een nieuw hulpmiddel op sub-moleculair niveau om de lichaamseigen deuteriumconcentraties te verlagen. Je natuurlijke vermogen om deuterium te verminderen neemt af naarmate je ouder wordt, minder actief bent, overgewicht hebt, slechter slaapt of als je een fragile gezondheid hebt. Om je eigen deuteriumdepletie te ondersteunen kan deuterium-arm drinkwater een oplossing bieden. Dit kan als algemene gezondheidsstrategie toegepast worden maar ook als hulpmiddel bij specifieke indicaties.

Deuterium en gezondheid

Natuurlijk voorkomend deuterium lijkt een belangrijke factor te zijn van een nog niet volledig begrepen sub-moleculair reguleringssysteem. Deuterium-depletie opent nu al wel nieuwe en interessante mogelijkheden voor mensen die gezondheid belangrijk vinden. Deze veilige strategie kan nu gemakkelijk toegepast worden met deuteriumarm water van Preventa.

Deuterium-depletie met deuteriumarm water

Indien deuteriumniveaus hoog zijn omdat het lichaam niet in staat is om deze effectief uit te scheiden, kan je deuterium-arm water gebruiken om de totale hoeveelheden deuterium in je lichaam te verdunnen. Dit lijkt vanaf je dertigste levensjaar een interessante optie te zijn, passend binnen een gezondheidsbewuste levensstijl. Een algemeen streven is om een deuteriumconcentratie van 130 ppm te bereiken. Het verlagen van de deuteriumgehaltes is een natuurlijk biochemisch proces en behoort tot de normale functies van een cel. Met deuteriumarm drinkwater kan het gehalte aan deuterium in het lichaam laag worden gehouden, zelfs als het natuurlijke fysiologische niet optimaal verloopt.

Water

Water is een van de meest actieve biologische verbindingen die er is en het beïnvloedt vrijwel alle biochemische en biofysische processen in het lichaam. Water is zelfs het meest voorkomende molecuul in de cellen, goed voor 70% of meer van de totale celmassa. (De hoeveelheid water dat het totale aardoppervlak bedekt is, toevallig of niet, ook ongeveer 70%.) Interacties tussen water en de andere moleculaire bestanddelen van cellen zijn daarom van cruciaal belang in jouw biochemie.

Water is niet alleen H2O

Op het eerste gezicht lijkt water een van de meest eenvoudige en overvloedige stoffen te zijn, maar naast H2O bestaat het ook uit onder andere D (Deuterium), H3O + (Hydronium) en OH- (Hydroxide). Deze zijn gedeeltelijk verantwoordelijk voor veel van de ongebruikelijke eigenschappen van water. Daarnaast bevat water van nature ook anorganische zouten die gemeten worden in de eenheid Totaal Vaste Stof (TVS). Dit betreft hoofdzakelijk calcium, magnesium, kalium, natrium, bicarbonaten, chloriden en sulfaten.

Waterstof

Waterstof is het meest voorkomende element op aarde, het komt zelfs meer voor dan zuurstof of koolstof. Het is essentieel voor het leven. Je kunt waterstof vinden in de lucht die we inademen, het voedsel dat we eten en het water dat we drinken. De waterstofatomen die we in ons lichaam opnemen, worden onderdeel van bloed, organen, DNA en al het andere waar we uit bestaan.

Deuterium

Deuterium is een zeldzaam type waterstof dat net zoals gewone waterstof onderdeel van ons lichaam wordt. Deuterium bevat een extra neutron waardoor de massa verdubbelt ten opzichte van gewone waterstof, en zoals het ook in water gebeurt, verandert een teveel aan deuterium de chemie van de 'ingrediënten' waaruit ons lichaam bestaat. Deuterium zit in de lucht, in voedsel en water. De hoeveelheid deuterium wordt aangegeven in deeltjes per miljoen (PPM) en ondanks deze ogenschijnlijke kleine hoeveelheden is de invloed van deuterium op het functioneren van het lichaam significant.

Biologisch belang

Als we rekening houden met de zeer hoge concentraties van water in biologische systemen dan wordt het moeilijk om de relatieve hoeveelheden “gedeutereerd” water en deuteronen te verwaarlozen. De deuteriumconcentraties in het menselijk lichaam zijn meerdere malen hoger dan het niveau van andere fysiologisch essentiële elementen zoals calcium, kalium of magnesium. Ter vergelijking: in je bloed zit 6 keer zoveel deuterium als calcium en 10 keer zoveel deuterium als magnesium. Van calcium en magnesium zijn de gezondheidseffecten alom bekend en gedocumenteerd, ook al komen ze in mindere mate voor in het bloed. Deuterium is dus iets waar je ook rekening mee moet houden.

Deuterium in voedsel

Planten ontdoen zich van deuterium door het in hun suikers op te slaan. Daarom zijn koolhydraat- of suikerrijke producten zoals fruit, aardappelen en granen hoog in deuterium. Ook bewerkte voedingsproducten afkomstig uit de voedingsindustrie hebben veelal een hoog deuteriumgehalte. Natuurlijk voedsel dat rijk is aan vet zoals gras-gevoederde weidezuivel en vlees, noten en plantaardige oliën hebben een laag deuterium gehalte. Groenten hebben ook een laag deuteriumgehalte.

Het eten van tropische vruchten wordt afgeraden tijdens eens deuterium-depletie protocol omdat de deuteriumconcentraties in voedselproducten rond de evenaar hoger zijn. Vruchten en groenten geteeld binnen je eigen klimaatzone zijn echter wel toegestaan.

Preventa® deuterium-arm water

Preventa deuterium-arm drinkwater is het meest bestudeerde deuterium-arme drinkwater ter wereld. Het is ook het enige deuterium-arme water dat, volgens strikte farmaceutische richtlijnen, uit natuurlijk bronwater vervaardigd wordt. Hierdoor is het product veilig, gecertificeerd en bevat het precies wat er op de fles staat. Preventa® deuterium-arm drinkwater is verkrijgbaar met verschillende deuteriumconcentraties, van 25ppm tot 125ppm.

Natuurlijk water bevat deuterium met een gemiddelde van rond de 150 ppm. Water met een concentratie van minder dan 140 ppm wordt als uit deuterium-arm beschouwd. Preventa® producten met verschillende concentraties kunnen toegepast worden in verschillende protocollen. Preventa deuterium-arm drinkwater kan worden gebruikt als vervanging van de dagelijkse normale vloeistofinname.

De ontdekking van de rol van deuterium

Dr. Gábor Somlyai, moleculair bioloog uit Hongarije, was begin jaren negentig de eerste die het biologische belang erkende van deuterium, met name van het feit dat het waterstofatomen kan vervangen met ongewenste gevolgen in zoogdiercellen. Depletie van deuterium brengt positieve veranderingen teweeg in de stofwisseling en genexpressie.

László G. Boros, professor aan de UCLA, heeft fundamenteel biochemisch onderzoek verricht met betrekking tot deuteriumdepletie als natuurlijk hulpmiddel op het gebied van gezondheid en gezond blijven. De rol van deuterium en (hieraan gerelateerd) het optimaliseren van de werking van mitochondriën heeft door professor Boros bredere bekendheid gekregen.

Door de sub-moleculaire cellulaire acties, aangedreven door deuterium, hebben beide wetenschappers veel openstaande vragen op het gebied van gezondheid kunnen beantwoorden en een nieuwe onderzoeksrichting gecreëerd waarbij deuteriumdepletie centraal staat. Een veranderd deuteriumgehalte is volgens hen een erg belangrijk sub-moleculair en biologisch fenomeen en sleutelmechanisme in de biologie.

Deuterium in de mitochondriën

De mitochondriën in je cellen spelen een centrale rol in je energiestofwisseling, welke op haar beurt weer een centrale rol heeft in de algemene gezondheid. Iedere mitochondrion heeft honderden nano-motoren die energie halen uit het voedsel dat je eet. Waterstofionen drijven deze nano-motoren, die tezamen ATP synthese bewerkstelligen, aan. Als waterstofvariant heeft deuterium ook een effect op de nano-motoren, en wel een negatieve. Deuterium drijft de motoren niet aan maar zorgt ervoor dat ze breken. Hierdoor raken energievraag en -aanbod uit balans.

Mitochondriën maken water

Het lichaam put uit twee waterbronnen: (1) het water dat je drinkt, en (2) het water dat je mitochondriën maken van het voedsel dat je eet. Dat je lichaam zelf water kan aanmaken wist je waarschijnlijk niet maar dit is een wetenschappelijk vastgesteld gegeven. Het deuteriumgehalte in je lichaam is dus een mengsel van drinkwater en water uit de mitochondriën. De verschillende waterbronnen hebben echter verschillende deuteriumgehaltes. Drinkwater en producten die drinkwater bevatten zoals frisdranken hebben meestal een hoog deuteriumgehalte.

Hoe kun je Preventa deuteriumarm water gebruiken?

Vervang de normale dagelijkse waterinname met inname van deuteriumarm water. Dit is doorgaans zo’n 1,5-2 liter. De inname van normaal (niet deuteriumarm) water kan zo worden beperkt tot een minimum.

Heeft gebruik van Preventa producten bijwerkingen?

Op basis van beschikbare data en ervaringen kan  gebruik van deuteriumarm water als veilig worden beschouwd. Er geen bijwerkingen bekend.

Kun je met deuteriumarm water koken?

Ja, maar wel met een deksel op de pan. Je kan er zonder problemen hete dranken mee maken of voedsel mee koken.

Kan deuteriumarm water geopend bewaard blijven?

Het is niet raadzaam Preventa voor een langere tijd (d.w.z., meerdere uren) ongedekt te bewaren omdat de deuteriumconcentraties dan kunnen toenemen. Drink het water binnen korte tijd na het inschenken op en draai de flesdop goed aan.

Is er een gebruiksprotocol voor Preventa deuteriumarm water?

Voor gezonde mensen wordt er voorgesteld om één keer per jaar gedurende 2-3 maanden een kuur te gebruiken van de 125 ppm variant. Bij specifieke indicaties wordt er geadviseerd om Preventa deuteriumarm water voor langere periodes te gebruiken, al dan niet in verschillende sterktes. Voor gericht advies raden wij aan om contact op te nemen met onze klantenservice.

Kan Preventa deuteriumarm water gebruikt worden tijdens chemotherapie en radiotherapie?

Ja, dat kan zonder problemen.

Bekijk ons aanbod van Preventa water

banner-preventa