Tijd doorbrengen met vrienden, kennissen en familie wordt door de meeste mensen als plezierig ervaren. Het is niet alleen plezierig maar sociale verbondenheid speelt zelfs een belangrijke rol in de algemene gezondheid en het welzijn.

Nieuwe ontdekking

Een nieuwe ontdekking van onderzoekers aan een Amerikaanse universiteit laat zien dat het immuunsysteem direct het sociale gedrag beïnvloedt omdat er een fysieke verbinding is gevonden tussen het brein en het lymfesysteem via meningeale vaten. Omdat dit tot nu toe nog onbekend was brengt het natuurlijk fundamentele vragen over het menselijke gedrag naar boven.

Invloed van het immuunsysteem

Kan een zwak immuunsysteem bijvoorbeeld bijdragen aan het onvermogen om normale sociale interacties te hebben? Het antwoord lijkt ja te zijn. Deze ontdekking kan dus een grote impact hebben op de manier waarop gezondheidsprofessionals naar bepaalde patiëntengroepen kijken. In eerste instantie dacht men namelijk dat het brein en het adaptieve immuunsysteem geïsoleerd van elkaar werkten. Nu blijkt niet alleen dat ze nauw samenwerken maar dat ook sommige van onze karaktertrekken voortkomen uit onze immuunrespons op pathogenen.

Achterhaalde kennis

Geneeskundestudenten werd tot een jaar geleden geleerd dat het brein door de bloed-hersenbarrière afgeschermd werd voor de rest van het lichaam. Deze barrière bestaat uit speciale cellen die selectief voedingsstoffen doorlaat en het brein beschermt tegen microben. Dit standpunt behoort inmiddels tot het verleden na de publicatie van de nieuwe ontdekkingen.

Meer nieuwe ontdekkingen

Deze constatering is al een tweede fundamentele aanpassing met betrekking tot het functioneren van het immuunsysteem in korte tijd. Deelnemers aan de Wim “The Iceman” Hof studie lieten namelijk zien dat het autonome immuunsysteem ook bewust aangestuurd kon worden door blootstelling aan kou en een speciale ademhalingstechniek. Maar ook de meest recente aanwijzingen laten zien dat het immuun- en zenuwstelsel als het ware hetzelfde systeem zijn omdat ze dezelfde moleculen en signaalpaden gebruiken. Het zenuwstelsel is enorm betrokken bij alle aspecten van ontstekingen  en het is constant informatie naar immuuncellen aan het sturen.

Darm-brein-connectie

Nu ontstaan er compleet nieuwe denkwijzen over het brein en zijn interacties met het immuunsysteem. Dit gaat in de toekomst waarschijnlijk nog veel interessante ontdekkingen opleveren. Misschien zal dit net zo interessant worden als de nu welbekende darm-brein-as waarlangs de darmen o.a. via de nervus vagus het brein beïnvloeden.

Evolutie

Evolutionair gezien is de nieuwe ontdekking goed te verklaren omdat sociale interacties belangrijk zijn voor overleving. Het immuunsysteem ontwikkelt zich tijdens deze interacties omdat het bloot wordt gesteld aan pathogenen. Dit is anderzijds ook essentieel voor de levensvatbaarheid van pathogenen omdat zij zich kunnen verspreiden.

Historisch perspectief

Begin van de 20ste eeuw was de opvatting dat het gedrag van kinderen alleen maar was aangeleerd. Ouders werd voorgehouden dat moederliefde een ernstige bedreiging voor de gezondheid was. Kinderziekenhuizen werden volgens deze nieuwe inzichten ingericht met steriele overdekte wiegjes. De kinderen werden verzorgd met zo weinig mogelijk contact met de verpleegsters. Bezoek door de ouders was uiteraard ook niet toegestaan. In weeshuizen werden de kinderen ook ontmoedigd onderlinge vriendschappen te sluiten. De gevolgen waren dramatisch en in sommige gevallen was 90 procent van de kinderen binnen een jaar dood. Meestal overleden ze aan kinderziekten, zoals mazelen of roodvonk. Niemand besefte dat het zwakke immuunsysteem van de kinderen het probleem was…. banner-immuunsysteem