Het eten van natuurlijke, onbewerkte producten en het innemen van voedingssupplementen vormen een goed begin voor optimale gezondheid. Maar soms is voeding(suppletie) niet genoeg om grote of blijvende veranderingen teweeg te brengen.

Voorkom teleurstelling

De grote focus op voedingsmiddelen, speciale diëten en specifieke producten heeft ertoe geleid dat mensen vaak denken dat alleen goede voeding allesbepalend is voor de gezondheid. Dit is helaas een visie die dikwijls uitmondt in teleurstellingen. Bekijk ook eens kritisch jouw omgevingsfactoren en creëer een alomvattend geheel op de weg naar optimale gezondheid.

Het Exposoom: een Holistische en Ecologische Visie op Gezondheid

Een van de beloften van het Menselijk genoomproject (1988-2003) was dat we het ontstaan van ziektes en dus ook gezondheid, beter zouden begrijpen. Deze belofte bleek achteraf niet geheel te kloppen omdat slechts tien procent van de ziektes toegeschreven kan worden aan genetische oorzaken. De rest lijkt te komen van invloeden uit jouw omgeving. Het geheel hiervan wordt ook wel exposoom genoemd. Het exposoom is een visie op de menselijke gezondheid en ziekte. Het omvat alle complexe en levenslange vormen van blootstelling (exposure) aan omgevingsfactoren zoals voeding, levensstijl en gedrag. Het behelst ook de wijze waarop het lichaam reageert op deze blootstellingen. Exposomica, is de groeiende wetenschapstak die het exposoom in kaart brengt.   De Engelse term exposome werd tien jaar geleden geïntroduceerd door Dr. Christopher Wild. Hij is verbonden aan het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie. Inmiddels is de term gemeengoed geworden.  

Van Genoom naar Exposoom

Binnen het exposoomparadigma vallen alle niet-genetische factoren die bijdragen aan de gezondheid die we doorgaans ´milieufactoren´ of ´milieu-invloeden´ noemen zoals chemicaliën, geneesmiddelen, infectieuze agentia, psychosociale stress, elektromagnetische straling, blootstelling aan kunstmatig licht en ga zo maar door. Dit in tegenstelling tot genoom wat de complete verzameling van erfelijk materiaal is. Het gebied van de exposomica brengt verschillende disciplines bij elkaar: met name biologie en wiskunde, maar ook de evolutietheorie. Naar verwachting leidt dit de komende jaren tot interessante doorbraken op het gebied van gezondheid en ziektepreventie. Recente migranten, laag-sociaal-economische groepen met hoge chemische milieurisico's en zwangere vrouwen staan vooral in de belangstelling van deze wetenschap.

Pas de wetenschap toe voor jouw gezondheid

Door ook aandacht te besteden aan jouw exposoom ben je beter instaat om jouw gezondheid te verbeteren. Kijk naast voeding(suppletie) bijvoorbeeld ook eens naar lichamelijke beweging, elektromagnetische straling, onnatuurlijk licht en chemicaliën in jouw alledaagse producten. Een complete gezondheidstrategie met een mix van factoren brengt vaak wel grote of blijvende veranderingen teweeg.