Ergomax groeit; niet alleen in omvang maar ook waar we voor staan en wat we uitdragen. Het oude logo en slogan paste daarom niet meer bij ons. Na lang denken, schetsen en samenwerken met designers zijn we eind vorig jaar tot een nieuw ontwerp gekomen. Het nieuwe logo is teruggebracht naar één hexagon met een geometrische kern. Alles in de natuur is opgebouwd uit simpele geometrische patronen die verweven zijn met de moleculaire structuren. Deze patronen staan aan de basis van alle planten, mensen en dieren, in hun complexe en mooie verschijningsvormen. [caption id="attachment_722" align="aligncenter" width="787"]geschiedenis van onze logo's Geschiedenis van onze logo's[/caption] Wetenschappelijk gezien is geometrie diep verbonden met fysica ofwel natuurkunde want alle deeltjes en krachten in het universum zijn manifestaties van uitzonderlijke geometrie. Omdat wij van mening zijn dat natuurkundige wetten samen met biologie de basis leveren voor een goede gezondheid wordt dat weerspiegelt in ons logo. Een geometrisch patroon in een moleculaire structuur. Dezelfde deeltjes zijn ook een teken van duurzaamheid omdat ze worden gerecycled in levensprocessen. Dit betekent dat je lichaam ook uit deeltjes bestaan die ooit tot een ander levend wezen op aarde waren geweest. Naast het nieuwe logo hebben we ook onze slogan aangepast van “Premium Quality Supplements” naar “Your Health. Our Mission.” De nieuwe slogan is zorgvuldig gekozen en verwoordt de essentie waar ergomax voor staat; uw gezondheid en onze bijdrage daaraan. We vinden dat iedereen zijn persoonlijke optimum moet kunnen nastreven en wij helpen u daar graag bij. Lees meer over het ontstaan van Ergomax en de beweegredenen/filosofie achter ons bedrijf. Bij een nieuw logo en slogan horen uiteraard ook nieuwe productetiketten en een nieuw website design. In de komende weken zult u stapsgewijs de veranderingen zien! Graag horen we van u terug wat u vindt van deze updates!