Waarom werken supplementen niet altijd zo als het geclaimd wordt? Dit is een goede vraag die niet alleen gesteld wordt door deskundigen maar ook door klanten. Is biochemische individualiteit wellicht de meest logische verklaring hiervoor? Wij vermoeden van wel. Biochemische individualiteit is een concept dat er van uit gaat dat de voedingsstatus en chemische opmaak van iedere persoon uniek is.

Ieder persoon is uniek

Dit betekent niet alleen dat de voedingsbehoeftes van persoon tot persoon verschillen maar dat ook de werking van bijvoorbeeld voedingssupplementen anders kunnen zijn. In 1956 schreef Dr. Roger J. Williams hier voor het eerst over in zijn boek “Biochemical Individuality - The Key to Understanding What Shapes Your Health”. Net zoals ontdekkingsreizigers onbekende paden in kaart brengen, doen medische onderzoekers dit voor biochemische paden. Dit staat ook wel bekend als reactiepaden. Dit wordt voor alle bekende exogene en endogene stoffen gedaan.

Meerdere wegen, meerdere uitkomsten

Het concept van biochemische individualiteit kan goed uitgelegd worden de hand van aminozuursupplementen en hun reactiepaden. Hierdoor krijg je een duidelijk idee van de complexiteit en uniekheid van iedere individu, en waarom je anders op een supplement kan reageren. Een aminozuur dat je als voedingssupplement inneemt kan namelijk meerdere reactiepaden volgen in het lichaam. Ieder pad heeft een eigen uitkomst en iedere uitkomst bepaald de werking.

Genetica en milieu

Een reactie pad werkt als een tolwegsysteem dat door enzymen wordt gestuurd. Per tolhuisje kan de weg weer aangepast worden. In het specifieke geval van bijvoorbeeld het aminozuur tryptofaan is het wenselijk om zoveel mogelijk het reactiepad te stimuleren dat leidt tot de productie van serotonine. De mogelijkheid om dit optimaal te laten verlopen is het resultaat van de interactie tussen je genetica en de omgeving (epigenetica). De genetische status van enzymen in je cellen maar ook de staat waarin het lichaam zich bevindt. Zo hebben bijvoorbeeld ontstekingen en de voedingsstatus een invloed hierop.

Neem de regie over

Verloopt de omzetting niet helemaal goed en wijkt het reactiepad af van het ideaal (serotonine) dan is dit niet alleen inefficiënt of ineffectief maar potentieel zeer ongunstig omdat er onwenselijke bijproducten kunnen ontstaan. Je kan je lichaam hier gelukkig in sturen door bijvoorbeeld de juiste combinaties te maken van co-enzymen, co-factoren en supplementen, of zelfs het eerst verbeteren van de huidige staat van het lichaam. Hierdoor kan een aminozuur als tryptofaan beter gaan werken omdat de weg van een specifiek reactiepad gestimuleerd wordt.

Bioritme en biochemicaliën

De co-enzymen en co-factoren die deze rol op zich nemen zijn biochemicaliën zoals vitaminen en mineralen. In geval van tryptofaan is dit onder andere vitamine B6. Naast het combineren van supplementen en cofactoren zijn het dieet en voornamelijk ook het bioritme erg belangrijk. Het concentreren op de voedingsdichtheid en de darmflora staan hierin centraal. Je zorgt er dan voor dat er een breed spectrum aan voedingsstoffen beschikbaar zijn en dat het lichaam een samenhangend geheel is.

Supplementen zo natuurlijk mogelijk

De producten van MegaFood zijn zo geformuleerd dat alle natuurlijke co-factoren en co-enzymen aanwezig zijn. Hoe natuurlijker een product is des te meer dit het geval is.

blog-werking-voedingssupplementen