Bijnieruitputting, in het Engels bekend als adrenal fatigue, is een lichamelijke toestand waarin het lichaam uit balans is door langdurige stress. De flow of met andere woorden eb en vloed van hormonen is veranderd.

Er zijn drie stadia van bijnieruitputting die ieder hun eigen specifieke hormonale profiel hebben:

Stadium 1 - Wired and Tired Stadium 2 - Stressed and Tired Stadium 3 - Full Burnout Bij het vaststellen van bijnieruitputting is het gebruikelijk om gebruik te maken van testen zoals de Adrenal Stress Index, of de Adrenocortex Stress Profile test. Hierin wordt het cortisolritme en DHEA gemeten aan de hand van speekselmonsters. Deze prijzige laboratoriumtesten zijn niet voor iedereen een optie. Gelukkig zijn er ook twee kosteloze thuistesten die iets van inzicht kunnen geven.

De pupilcontractietest

Normaal gesproken zullen de pupillen in uw ogen een constante contractie behouden bij blootstelling aan licht. Ze worden kleiner en blijven klein gedurende blootstelling. Met een afwijkende bijnierfunctie blijft deze contractie niet behouden. De pupillen reageren soms helemaal niet, trekken samen en verwijden dan snel weer, of de verwijding vindt vertraagd plaats. Om de test uit te voeren heb je een zaklamp nodig. Ga in een donkere kamer voor een spiegel staan. Schijn met het licht van de zaklamp langs (dus niet direct) in één oog en kijk wat er met de pupil gebeurt.

De bloeddruktest

Normaal gesproken zal de bloeddruk stijgen wanneer je gaat staan vanuit een zittende of liggende positie. Met een afwijkende bijnierfunctie gebeurt het tegenovergestelde: de bloeddruk daalt dan (orthostatische hypotensie). Om de test uit te voeren heb je een digitale bloeddrukmeter nodig. Doe de bloeddrukmeter om en ga vervolgens in een comfortabele positie liggen. Ontspan voor tenminste 5 minuten en meet dan uw bloeddruk. Sta na de eerste meting op en meet uw bloeddruk nog een keer in staande positie. Kijk vooral naar een daling van ongeveer 10mmHG of meer in de diastolische meting, het onderste getal.

Bijnier supplementen

Bekijk onze categorie "bijnieren" of neem contact op met ons via 024-6635366!