Ergomax & Goede Doelen

Mens & Natuur

Vanuit onze visie op gezondheid vinden we het belangrijk om in ons handelen als mens én als bedrijf maximaal afgestemd te zijn op de natuur. Dat doen we door te investeren in een duurzame bedrijfsvoering én we kijken breder. Niet alleen voor de korte termijn, maar juist voor de lange termijn blijft een duurzame interactie tussen mens en natuur uiterst belangrijk. Zodat ook onze kinderen en kleinkinderen op deze aarde kunnen leven. Ergomax draagt hieraan bij door drie bijzondere goede doelen te steunen: Survival International, Stichting Aap en het Liliane Fonds.

Survival International

Survival International

Survival International is een internationale beweging voor de rechten van inheemse stammen. De organisatie helpt deze stammen hun bestaan te verdedigen, hun land te beschermen en zelf hun toekomst te bepalen. Survival International stopt houthakkers, mijnwerkers en oliemaatschappijen die de leefgebieden van deze kwetsbare groepen vernietigen en lobbyt bij regeringen om de inheemse landrechten van deze stammen te erkennen. Stamvolken krijgen op deze manier een platform om met de wereld te communiceren. Survival International heeft ruim 200 successen geboekt sinds 1969. Helaas is hun werk nog altijd hard nodig.

Stichting AAP

Dierenwelzijn staat nog altijd sterk onder druk. Stichting AAP komt op voor exotische dieren die geen dierwaardig leven leiden door schadelijk menselijk handelen zoals illegale handel, particulier bezit, exploitatie in entertainment of onderzoek. Stichting AAP verbetert op duurzame wijze het welzijn van apen en andere zoogdieren. Verwaarloosde dieren krijgen de professionele zorg die zij nodig hebben, zodat ze weer dier kunnen zijn en worden uiteindelijk herplaatst in een geschikte plek waar ze de rest van hun leven in goede omstandigheden kunnen doorbrengen.

Stichting Aap

Liliane Fonds

Liliane Fonds Mudith uit Sri Lanka

Het Liliane Fonds wil kinderen en jongeren met een handicap in arme landen een eerlijke kans geven op een beter leven door ze gelijkwaardig en zo volledig mogelijk mee te laten doen. Thuis, in spel en sport, op school, in werk en in de gemeenschap in het algemeen. Kinderen met een handicap die opgroeien in armoede hebben vaak beperkt toegang tot onderwijs, gezondheidszorg of de arbeidsmarkt. Zij worden belemmerd, door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting. Het Liliane Fonds verbetert de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. Dit doet het Liliane Fonds samen met lokale partnerorganisaties. Foto: Johannes Odé

Stichting Oasebos

Oasebos koopt in Costa Rica stukken oerwoud om deze duurzaam te beschermen. Het regenwoud is het oudste en het meest soortenrijke ecosysteem ter wereld. Meer dan de helft van alle regenwouden op aarde is in de afgelopen 50 jaar verdwenen door houtkap en andere menselijke ingrepen. Behoud van onze tropische regenwouden is van levensbelang. Dankzij de steun van bijna 150 betrokken donateurs, heeft Oasebos in de afgelopen jaren circa 200 hectaren oerwoud kunnen aankopen en beschermen. Oasebos heeft tot nu toe 4 stukken regenwoud gekocht in Costa Rica. El Salto, Copalchi, Cano Curenita en El Cerrito.

Stichting Oasebos